top of page

klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk op een fijne en constructieve samenwerking!
Heb je toch een klacht? Dan horen wij dit graag en proberen we dit samen op te lossen. 

Wanneer je de klacht bij een onafhankelijke partij wilt indienen, kan dit bij:

Landelijke klachtencommissie Logopedie Eerste lijn
Postbus 75, 3440 AB Woerden.

Telefoon: 0348457073

bottom of page