top of page

klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk op een fijne en constructieve samenwerking!
Heeft u toch een klacht? Dan horen wij dit graag en proberen we dit samen op te lossen. 

Wanneer u de klacht bij een onafhankelijke partij wilt indienen, kunt u zich wenden tot:

Landelijke klachtencommissie Logopedie Eerste lijn
Postbus 75, 3440 AB Woerden.

Telefoon: 0348457073

bottom of page