top of page
 • Wat is logopedie en wat doet een logopedist?
  Logopedie is een paramedisch vakgebied dat zich richt op het onderzoeken en behandelen van spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. Een logopedist is een specialist die cliënten helpt bij het verbeteren van hun communicatieve vaardigheden en het optimaliseren van hun slikfuncties.
 • Voor wie is logopedie geschikt?
  Logopedie is geschikt voor mensen van alle leeftijden, waaronder kinderen, volwassenen en senioren. Het kan helpen bij een breed scala aan problemen, van spraak- en taalstoornissen bij kinderen tot stemproblemen bij volwassenen.
 • Welke problemen behandelt een logopedist?
  Een logopedist behandelt diverse spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. Voorbeelden zijn stotteren, articulatieproblemen, taalachterstand, stemklachten en problemen met slikken.
 • Hoe verloopt een logopedische behandeling?
  Een logopedische behandeling begint met een intakegesprek en onderzoek om de specifieke problemen vast te stellen. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld, dat regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast.
 • Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekering?
  Ja, logopedie wordt over het algemeen vergoed door zorgverzekeraars. De exacte vergoeding kan variëren, dus het is raadzaam om de polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben vind je hier.
 • Hoe maak ik een afspraak voor logopedie?
  Een afspraak maken kan eenvoudig door telefonisch contact op te nemen met onze praktijk of via het online afsprakenformulier op onze website.
 • Wat kan ik verwachten tijdens een eerste afspraak?
  Tijdens het eerste afspraak zal de logopedist een uitgebreide anamnese afnemen en een onderzoek uitvoeren om de hulpvraag te verhelderen. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld.
 • Hoe lang duurt een logopedische behandeling?
  De duur van een logopedische behandeling varieert afhankelijk van de aard en ernst van de problemen. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek en wordt regelmatig geëvalueerd.
 • Zijn logopedische behandelingen vertrouwelijk?
  Ja, alle informatie die tijdens de logopedische behandeling wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld volgens de geldende privacywetgeving.
 • Wat zijn de tarieven voor logopedie?
  De tarieven voor logopedie kunnen variëren. Voor specifieke informatie over kosten en eventuele vergoedingen raden we aan om contact op te nemen met onze praktijk of de tarievenpagina op onze website te raadplegen.
 • Is logopediepraktijk Revoiced geregistreerd en erkend?
  Ja, bij logopediepraktijk Revoiced zijn al onze logopedisten geregistreerd en erkend door relevante beroepsverenigingen, waaronder het Kwaliteitsregister Paramedici en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).
 • Kunnen logopedische behandelingen online plaatsvinden?
  Ja, afhankelijk van de situatie kunnen logopedische sessies ook online plaatsvinden. Neem contact met ons op voor meer informatie.
bottom of page