top of page

klachtenregeling

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u dit in eerste instantie bij ons doen.
Wanneer u de klacht bij een onafhankelijke partij wilt indienen, kunt u zich wenden tot:

Landelijke klachtencommissie Logopedie Eerste lijn
Postbus 75, 3440 AB Woerden.

Telefoon: 0348457073

bottom of page