top of page

Privacy
 

Tijdens een behandeltraject worden er medische gegevens van u verwerkt.
Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens vinden wij uw privacy erg belangrijk!
Onderstaand informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wij de vertrouwelijkheid en de bescherming uw gegevens waarborgen. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft hieromtrent.
Verwerking van uw gegevens is belangrijk voor de verlening en de voortgang van goede zorg en gebeurt in het wettelijk kader van de behandelovereenkomst zoals vastgelegd in de wet WGBO.
Uw gegevens worden opgeslagen bij Incura, medische software specialist en gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming. De bewaartermijn is 15 jaar (verplichting WGBO).
Verstrekking van uw gegevens aan derden geschiedt uitsluitend met uw toestemming.
U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, op een afschrift hiervan en op eventuele correctie. U dient dan een verzoek - schriftelijk of per email – aan Ricky Odekerken te richten.
Indien u vragen hebt kunt u altijd mailen of bellen.

Hier kunt u de privacyverklaring inzien:  LINK NAAR PRIVACYVERKLARING (HERSCHRIJVEN) HOE DE HEL MAAK IK EEN PRIVACY REGELEMENT???


AVG SJABLOON TOEVOEGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

 

bottom of page